NAŠA ZGODBA KZ GROSUPLJE

Kmetijska zadruga Grosuplje z.o.o. je začela samostojno pot leta 1995 z odcepitvijo od Kmetijsko gozdarske zadruge Ljubljana. Naša zadruga se razpostira na območju občine Grosuplje, tako kot je leta 1950 že delovala.

Po raznih oblikah združevanja in razdruževanja je po 45 letih delovanja ponovno postala samostojna zadruga Grosuplje. Zadruga združuje 57 članov z vplačanimi članskimi deleži in 9 zaposlenih. 

Organi zadruge so: občni zbor, upravni odbor, predsednik zadruge, nadzorni odbor in direktor zadruge: 

  • občni zbor je najvišji organ zadruge, 
  • predsednik zadruge zastopa in predstavlja zadrugo, 
  • nadzorni odbor nadzoruje poslovanje zadruge,
  • direktor vodi poslovanje, izvršuje sklepe organov zadruge in skrbi za zakonitost poslovanja. 

Sedež zadruge je v Grosupljem, Cesta na Krko 1/b, 1290 Grosuplje. 

Matična št.: 586209400

Davčna št.: SI 52148904

TRR odprt pri Deželni banki Slovenije : 1910 0001 0030 048