Naročila za kokoši nesnice

Naročila za kokoši nesnice z dostavo na zadrugo po predhodnem naročilu rejca KOVAČIČ iz Ilirske Bistrice.