Naročila za kokoši nesnice

Naročila za kokoši nesnice z dostavo na zadrugo po predhodnem naročilu rejca KOVAČIČ iz Ilirske Bistrice. Dostava
16. APRIL ob 8.00 uri. Sprejem naročil do 15. APRILA.