Domača kašča

Naša domača kašča je dobro založena z lokalno pridelanim sadjem in zelenjavo.